Yuri Design

Vormgever - kunstenaar - uitvinder

Vormen, modellen, onderdelen en afbeeldingen zijn het persoonlijke intellectuele eigendom van Yuri Design. Zonder toestemming is het niet toegestaan om mijn eigendom te publiceren, te vertonen in welke hoedanigheid en voor geldelijk gewin toe te eigenen.